Disclaimer

De website vonk-co.nl behoort toe aan Vonk en Co bv. Vonk en Co bv heeft haar hoofdlocatie in Tiel en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 11006449.

Vonk en Co bv

Algemeen


De inhoud van de pagina’s op onze website vonk-co.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op de website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel wij bij Vonk en Co bv streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op vonk-co.nl , bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende
volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op Vonk-co.nl toe aan Vonk en Co bv. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, Vonk en Co bv, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.